Regulamin

 1. Zdjęcia i komentarze mogą zamieszczać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 2. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. publikowanie zdjęć, co do których użytkownicy nie posiadają praw autorskich,
  2. zdjęcia, których umieszczenie na stronie skutkowałoby roszczeniami osób trzecich wobec zamieszczającego zdjęcie użytkownika.
 3. Oublikowane zdjęcia i komentarze nie mogą zawierać treści uznanych przez administratora za obraźliwe i pornograficzne.
 4. Użytkownik zamieszczając zdjęcia wyraża jednocześnie zgodę na ich wykorzystanie na stronie www.myunesco.com.
 5. Tworzone rankingi mają charakter wyłącznie zabawy, mimo to prosimy o zaznaczanie jako odwiedzonych wyłącznie tych obiektów, miejsc, które użytkownik odwiedził osobiście.
 6. W przypadku szczytów wysokogórskich wpisanych na listę UNESCO nie jest wymagane ich zdobycie, wystarczy trekking wokół, wizyta u podnóża.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo żądania od użytkownika dodatkowego potwierdzenia wizyty w danym miejscu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania z rankingu użytkowników, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie łamania regulaminu.