Szczegóły wizyty Rafał Kałczuga Kościół pielgrzymkowy w Wies

Rafał był tutaj

2022
lipca